Skip available courses

Available courses

Kurs przedmiotu "Elementy technik multimedialnych" - część przygotowania do kwalifikacji A-25

Cel szkolenia:

 • Pełne przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego operatora DTP
 • Projektowanie i obróbka grafiki bitmapowej
 • Projektowanie i obróbka grafiki wektorowej
 • Pełne poznanie umiejętności obsługi programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe InDesign


Zainteresowani kursem:

 • Osoby pracujące lub zamierzające pracować na stanowisku grafika komputerowego, operatora DTP w wydawnictwach, biurach graficznych, firmach poligraficznych, drukarniach, firmach hostingowych
 • Kurs kierowany jest do wszystkich osób które posiadają podstawy umiejętności obsługi komputera i są zainteresowane zdobyciem wiedzy graficznej od podstaw


Efekty kursu:

 • Zdobycie umiejętności samodzielnego przygotowania wszystkich elementów graficznych obecnych w wszelkiego rodzaju dokumentach
 • Zdobycie umiejętności projektowania i tworzenie dokumentów graficzno-tekstowych
 • Całościowe poznanie zagadnień grafiki bitmapowej, wektorowej, zasad poprawnego składu i łamu tekstu, organizacji pracy na stanowisku graficznym
 • Praktyczne wykorzystanie zagadnień estetycznych występujących w pracach graficznych takich jak: kompozycja obiektów graficznych, kolor, rysunek, liternictwoCzas trwania kursu 250 godzin.

Zakres szkolenia:

 • przygotowania oraz zastosowania dokumentów PDF
 • tworzenia i modyfikowania struktury zakładek w programie Adobe Acrobat
 • edytowania i modyfikowania dokumentów PDF
 • tworzenia komentarzy, a także prezentacji multimedialnych
katalogowania i przeszukiwania dokumentów PDF

Opis szkolenia:

Zaawansowany kurs obsługi programu Adobe Photoshop. Nauka poprzez praktykę.